National Faculty
1. Dr Supriya Seshadri
2. Dr Vivek Krishnan
3. Dr Aruna Muralidhar
4. Dr Smitha AP
5. Dr Revathi S Rajan
6. Dr Girija Wagh
7. Dr Shruthi K Prasad
8. Dr Sathish Kumar A
9. Dr Sreemathy Raman
10. Dr Prabhakar Koregal
11. Dr Sunitha Mahesh
12. Dr Anu Joseph
13. Dr Nishad Chimote
14. Dr Divyashree PS
15. Dr Vyshnavi Rao
16. Dr Shilpa Reddy
17. Dr Chaitra Nayak
18. Dr Uma Devi K
19. Dr Suchindra R
20. Hemalatha R
21. Dr Akhila Preeti
22. Dr Shilpa Joshi
23. Dr Ashraf C
24. Dr Shashikala
25. Dr Madhuri Vidyashankar
26. Dr Prarthana Shah
27. Dr Devi R
28. Dr Kamini A Rao
29. Mr Dileep Kumar R
30. Mr Yatin Chavan
31. Dr Kersi Avari
32. Mr Renesh Jacob
33. Dr Mir Jaffar
34. Dr Varsha Samson Roy
35. Dr Alpesh Doshi
36. Dr Byju Ahmed
37. Dr Sathya Balasubramanyam
38. Dr Deepak Modi
39. Dr Madhuri Patil
40. Dr Rahul Reddy
41. Dr Praveen Joshi
42. Dr Tarun Javali
43. Dr Padma Rekha Jirge
44. Dr Arveen Vohra
45. Dr Mahendra Bajpai
46. Dr H K Nagaraj
47. Dr Latha Venkatraman
48. Dr Prakash Mehta
49. Dr Chaitra Sathyanarayana
50. Dr Asha Kiran
51. Dr Praveen Venkatgiri
52. Dr Shanthala Kumari R
53. Dr Gautham Pranesh